Leveringsbetingelser for køb i butikker og via vores forhandler

leveranslogga_dk.png

Hemmelevering til kantsten, via din forhandlere

Når du køber produkter fra Noro, er du ikke bare garanteret god pris og god kvalitet. Du får også varerne levereret for et lille beløb, uanset hvor i Danmark du bor (til brofaste øer).

Hjemmelevering til fortovskant: Produkter leveres normalt til hele Danmark. Når produktet/produkterne er ankommet til Fragtmanden, får du en sms til din mobiltelefon. Her står der dato, og om det er mellem kl. 8.00 og 12.00 eller 12.00 og 16.00. Leveringen sker på hverdage. Produkterne leveres til fortovskant, hvis du bor i lejlighed eller hus, ingen opbæring i forbindelse med leveringen. Bemærk, at det er op til afsenderen at foreslå tid til levering og det tidspunkt (f.eks. 8.00 til 12.00 eller 12.00 til 16 00).

Levering begrænsninger

Vi leverer til brofaste øer og Bornholm. Ved levering til øer uden bro, bliver varen leveret til nærmeste havn hvor skibet sejler til og fra til øen. Ved levering til hjemmeadressen skal kunden være hjemme på den adressen for modtagelse af varer på det tidspunkt, der er aftalt med forhandleren/fragtmandens sms. Kunden skal være i stand til at modtage varerne efter meddelelsen. Hvis kunden ikke er på denne adresse inden for den aftalte tid vil Noro opkræve et ekstra leverings gebyr på 495.- DK for hver ny levering af varerne.

Levering afvigelser der skyldes slutkunden

I tilfælde af afvigelser der er forårsaget af kunden vil kunden altid skulle betale gebyret. Gebyret som kunden vil blive opkrævet, afhænger af afvigelses arten og vil minimum være på 495.- DK. En afvigelse kan for eksempel være, hvis transportøren blev hæmmet i at fuldføre levering og må tage varerne tilbage til centralen. I sådanne tilfælde afregner vi kunden for leverings udgiften. Hvis kunden ønsker at ændre levering til en anden leveringsadresse eller et nye leveringsdato, vil kunden blive opkrævet for administrationsgebyr og for evt. opbevaring hos fragtmanden.

At tænke på ved levering

  • Når produktet er på vej til dig på den anviste dato, kan du ikke kontakte fragtmanden vedr. din levering. Bilen vil være hos kunden inden for det aftalte interval
  • Du er ansvarlig for at være tilgængelig via telefon og tilgængelig på leveringsadressen under din bookede tid for levering. Hvis leveringen ikke kan udføres oggrunden exempelvis er at en aflysning sker for sent, tager kunden det fulde ansvar for leveringen af forsendelse og leveringen. Der vil blive opkrævet gebyr for en ny levering
  • Kontroller at alle de varer, der skal leveres, er leveret (det korrekte antal pakker)
  • Kontroller omhyggeligt, at produkterne ikke er beskadiget eller beskidte
  • Manglende produkter registreres på fragtmandens fragtbrev
  • Er der skader på varerne eller emballagen skal omfanget af skaderne beskrives på fragtmandens fragtbrev
  • Beskadigede varer skal indberettes til Noros kundesupport senest for 3 dage efter levering for at opnå erstatning

Billeder af skaderne/emballage skal også indsendes.
Rapportering sker enten via e-mail info@noro.dk alt på telefon 70 25 28 22

Transportskader-kontroller dine varer

Hvis der skulle være opstået en transportskade, skal du omgående kontakte Noros kundeservice for at anmelde den, se noro.dk OBS! Det er vigtigt at du kontrollerer din levering, når du har modtager den. Du skal noterer skadens omfang kortfattet på fragtmandens fragtbrev. Alle transportskader skal være anmeldt inden 3 dage! For at anmeldelsen skal kunne håndteres så hurtigt som muligt, skal du beholde det beskadige produkt og emballage for evt. gennemgang. Tag gerne foto af skaderne og emballagen. Alt afhænge af skadens omfang vil varen blive ombyttet, ny del ombyttet eller et prisnedslag.